boeken, brochures en magazine

 

Doet Magazine

Sprankelende glossy met 84 pagina's kijk- en leesplezier voor iedereen over 3 maanden verblijf van Doet Boersma als artist in residence! Vormgeving en opmaak Helga Wening van Raan en Silke Boersma. Tekst(redactie) Helga Wening van Raan.

Een mooi cadeau voor kunstliefhebbers en amateurschilders, voor slechts €7,50


Ljocht | Licht | Light is een speciale uitgave bij de gelijknamige expositie in kasteel Museum Wijchen begin 2010. Met 48 pagina’s nieuw werk die de laatste ontwikkelingen en ontdekkingen laten zien van een unieke landsschapsschilder en werk gemaakt in Hong Kong. Briljant gedrukt en te koop voor € 12,50

ISBN/EAN: 978-90-815222-1-2 NUR 644

Titel: doet, Ljocht  Licht  Light

Tekstredatie door Cécile Frencken en voorwoord door Jacqueliene van Diejen

Vormgeving en opmaak: Helga Wening van Raan, Studio Hooghalen‘Bertegrûn’ is de catalogus bij de expositie in Museum Martena in Groningen. 36 Pagina’s verrassend nieuw werk. Een waardevolle herinnering te koop voor € 15,00

ISBN/EAN: 978-90-9023030-6 NUR 644

Titel: doet, bertegrün

Co-auteur: Rienk R. Kruiderink.

Vormgeving en opmaak: Helga Wening van Raan,

Studio HooghalenLânskip verscheen in 2007, een kleurrijk overzicht van het werk van Doet Boersma,

176 pagina’s, gebonden in linnen. Met cd rom.

Rienk R. Kruidrink schreef de tekst: een biografie en boeiende werkbeschouwingen.

Met Friese en Engelse vertaling. Vormgeving en opmaak: Helga Wening van Raan,

Studio Hooghalen.

Uitgeverij: Afûk, Leeuwarden. Dit boek is uitverkocht.

ISBN-10 90 78559-03-9   

ISBN-13 978-9078559-03-0   NUR 646“Meande wurden”  (2000) In samenwerking met dichter Pim Rodenboog. De dichter maakte een gedicht bij een schilderij en de schilder maakte een schilderij bij een gedicht - om en om. Het Friestalige boekje is vormgegeven door Heidi Terpstra en uitgegeven bij ’Frysk en Frij’. Het is ook te koop in het Frysk Skildershûs en het kost € 10,-

Hikke en Tein is een project dat in juni 2005 geëxposeerd werd in Galerij de Lawei in Drachten. Dit project is opgedragen aan Doet's heit, het land en de boerderij. Het boekje is Friestalig, vanwege emotie en onder-werp. De tekeningen werden uitgevoerd in gemengde techniek op oude veevoerzakken, van de boerderij waar Doet opgroeide.
Het boekje bevat verder een gedicht van Pim Rodenboog, een lied van Piter Wilkens en een tekst van Doet Boersma. Het is te koop voor € 17,50.

Binnen het kader van Hikke en Tein is een verzilverd speldje van een openstaand landhek ontworpen. Samen met de tekst "In hikke as metafoar", is dit speldje te koop voor € 17,50


Kijk op www.galeriedoet.nl voor adres en de openingstijden.

u kunt ook bestellen via de webshop